Mecano Penedès

Maquinària i processos per a la indústria de l’envàs i embalatge en paper i cartó

Estem destinats a:

Som una empresa especialitzada en equips per a les indústries de l’envàs i embalatge en paper i cartó. Destinats a l’envasament de materials de construcció, alimentació i productes químics.

· Reacondicionat i manteniment de màquines per a la fabricació de tubs i fondejadores (instal·lació de diferencials, grups entintadors, etc.).

· Fabricació d’impressores flexogràfiques per a aplicació de productes antilliscants i vernissos.

· Adaptació i construcció d’impressores a quatre colors per a tires de reforç del fons.

· Elevadors de bobines amb accionament pneumàtic, per facilitar el canvi en desbobinadors de tires de reforç del fons i tires de vàlvula.

· Fabricació i instal·lació de cilindres d’agulles per a la microperforació del paper.

· Instal·lacions de barreja de cua, dipòsits fons cònic, agitadors, bombes de recirculació.

1 + 7 =

· Proteccions de seguretat en màquines, per complir les normes de prevenció de riscos laborals.

· Fabricació de recanvis per a màquines antigues o de marques sense recanvis al mercat.

· Subministrament de components per a maquinària de qualsevol marca: juntes universals, rodes lliures, diferencials, reenviaments, rodaments, alineadors banda de paper, fulles i contraganivetes de tall, corretges dentades, bombes pneumàtiques, ràcords kamlock.

·Fabricació i subministrament d’equips auxiliars: camins de rodets per al transport intern de palets de producte acabat, reparació de premses fleixadores (elèctriques i hidràuliques).

· Subministrament de components consumibles: fleix per a càmeres de ràcles, rodets ceràmics i anell, rodets de cautxú, rodes, camises Sleeve, engranatges de canvi de format, bandes transpotadores…

Fitxa tècnica