Mecano Penedès

Cullera repartiment alumini

Avantatges

Dissenyada per treballar acoblada a un carretó elevador.

▪ El punt de descàrrega roman invariable en qualsevol posició de la cullera.
▪ Tancament estanc per tapa basculant.
▪ Cullera totalment aïllada, no necessita calor exterior per mantenir la temperatura.
▪ Enganxament fàcil de la cullera amb el carretó mitjançant connectors hidràulics ràpids inintercanviables.
▪ Un sol distribuïdor hidràulic per a basculació cullera i tancament tub de descàrrega

6 + 8 =

Seguretat

▪ Tancament hidràulic del tub de descàrrega per evitar vessament de material durant el transport.
▪ Doble cilindre hidràulic amb vàlvules reguladores de cabal per ajustar la velocitat d’accionament.
▪ Vàlvules de bloqueig per eliminar descensos bruscs de la cullera.
▪ Xassís amb ancoratges de seguretat al carretó.

Fitxa tècnica