Mecano Penedès

Els nostres serveis i productes

Manteniment i recondicionament

Professionals i mitjans adequats per efectuar les tasques de manteniment de màquiines i instal·lacions industrials.

Cullera repartiment alumini

Dissenyada per treballar acoblada a un carretó elevador.

Especialitzats en la fabricació de màquines

Fabricació de màquines, equips i utillatges per a línies d’elaboració de xiclets i caramels.

Mecanització components matriceria

Mecanitzat de precisió, especejament i fabricació i programes CAD-CAM.

Maquinària i processos per a la indústria de l’envàs i embalatge en paper i cartó

Equips per a les indústries de l’envàs i embalatge en paper i cartó. Destinats a l’envasament de materials de construcció, alimentació i productes químics.

Mecanitzat de peces

Segons plànol o seguint les indicacions del client, amb toleràncies i material requerit en un termini de lliurament ajustat.

Treballs a les seves empreses

Disposem de personal qualificat per fer les reparacions i/o manteniment industrial a les seves instal·lacions. A més de tenir vehicles de diferents capacitats per a la recollida i entrega de material.

Oficina Tècnica

La nostra oficina tècnica ens dóna la possibilitat de realitzar l’estudi, el disseny i el posterior desenvolupament dels productes mitjançant programació CAD-CAM. Posem també els nostres coneixements adquirits durant tots aquests anys a disposició dels nostres clients per al desenvolupament o millora, si és possible, dels projectes en curs o en els futurs.