Mecano Penedès

Manteniment i recondicionament

Manteniment industrial

MP disposa de professionals i mitjans adequats per efectuar les tasques de manteniment de màquines i instal·lacions industrials, en molt variats sectors industrials; sent la fiabilitat la nostra principal premissa

· Fabricació de recanvis segons mostra o millora del disseny, (dimensions, material, lubricació) en mil·límetres i en polzades. Disposem de gran quantitat d’estoc de materials a la barra per a la ràpida fabricació de les peces urgents, minimitzant les aturades de les línies de producció.

· Reparació de peces per soldadura i recàrregues. (Soldadura d’acer, acer inoxidable (TIG), alumini i bronze). · Subministrament de tot tipus de components industrials, unificant en un sol proveïdor els costos de manteniment. (Rodaments, coixinets de fricció, motors i reductors, hidràulica, pneumàtica, transmissions mecàniques (engranatges, politges, corretges dentades, cadenes, anells de fixació, rodes lliures, embragatges i frens, juntes universals, diferencials, gir intermitent, reenviaments, limitadors parell), transport de fluids (bombes, juntes rotatives, ràcords, vàlvules), rodes, moviment lineal (rails, patins, guies, clavegueres), estanqueïtat, cargols, ventilació (tubs i accessoris, ventiladors, turbines)).

14 + 14 =

Reacondicionament de màquines

Posada al dia de línies de màquines i muntatge de primers equips.

· Mecano Penedès disposa d’una àmplia superfície, destinada a la renovació de línies de producció i per al muntatge de primers equips, amb pont grua de 5Tm, personal ajustador experimentat i un gran estoc de cargols i components de fixació.

Fitxa tècnica